Missie en visie

Missie

Op Young Rotterdam bereiden wij vmbo-leerlingen voor op een dynamische toekomst, omringd door de jonge ondernemers en creatieve geesten op Katendrecht. We weten nog niet hoe die toekomst eruitziet, maar wel wat zij in huis moeten hebben om flexibel met alle veranderingen om te kunnen gaan. Proactief, sociaal, creatief en ondernemend. Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen van deze competenties bij onze leerlingen en ons team zet zich hier optimaal voor in, onze docenten in het bijzonder.

ZEE 4317 3

Onze leerlingen komen binnen met een keur aan talenten en het is onze taak om elke leerling de ruimte te geven deze te ontdekken en te ontwikkelen. Wij bieden betekenisvol onderwijs aan met de blik naar buiten gericht: de vaardigheden die onze leerlingen ontwikkelen, hebben een directe betekenis voor hun leven buiten de muren van de school. Dit is ervarend leren. Binnen betekenisvol onderwijs kunnen ook de leerlingen die nog niet zo goed weten wat zij willen of twijfelen over wat zij kunnen hun blik verruimen.  De ontwikkeling van maatschappelijke competenties en 21e-eeuwse vaardigheden zijn op onze school minstens zo belangrijk als cognitieve prestaties. Zo verbreden onze leerlingen hun horizon en groeien zij uit tot wereldburgers met oog voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In vier jaar tijd laten wij onze leerlingen een optimale ontwikkeling doormaken richting de vaardigheden, attitudes en competenties die zij nodig hebben voor deze toekomst. We zien hierbij leerlingen voor ons die:

  • proactief zijn, weerbaar, assertief, empathisch, creatief, flexibel en ondernemend
  • weten wat van ze verwacht wordt op school, de stageplaats en de vervolgopleiding
  • zich houden aan afspraken, op tijd komen en goed kunnen samenwerken
  • zich krachtig en capabel kunnen gedragen in de samenleving en hun privéleven
  • sociaal competent zijn en zaken benaderen met humor en relativeringsvermogen

Niet alle leerlingen zijn op hetzelfde moment toe aan een volgende stap in hun ontwikkeling. Waar nodig differentiëren wij, gericht op de vergroting van de zelfstandigheid en autonomie van individuele leerlingen en de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid.

Visie

Wij zetten ons elke dag in om deze missie waar te maken, vanuit onze visie op onderwijs en pedagogiek, die zich in zeven punten laat samenvatten:

1. Een goede relatie leerling/docent vormt de basis van het leerproces.
2. Ons onderwijs is gebaseerd op ervarend leren.
3. Onze docenten geven les op grond van bevoegdheid én persoonlijke expertise.
4. We zorgen met zijn allen voor een veilige leeromgeving voor leerlingen en docenten.
5. Binnen onze school bestaat diversiteit en gelijkwaardigheid.
6. We hebben continu aandacht voor kwaliteit en de verbetering daarvan.
7. De schoolleiding zet in op autonomie, bekwaamheid en sociale verbondenheid.

Zee 3592