Lestijden, vakanties en verlof

Rooster en lestijden

Op de YBSR duren de lessen 60 minuten, behalve het nl/me uur. Na of voor de tweede pauze heeft een klas een nl/me halfuur bij zijn eigen mentor en/of docent Nederlands. Tijdens dit nl/me halfuur ga jij aan de slag met mentoraten en begrijpend lezen. Hierdoor heb je een prettig en rustig moment in de dag, vergroot je je leesplezier en train je meteen het begrijpen van toets- en examenvragen. Het nl/me halfuur is voor klas 1 & 2 na de tweede pauze. Voor klas 3 & 4 is dit voor de tweede pauze.
Voor de YWSR gelden andere lestijden. Zij hebben tweemaal per dag periode onderwijs van anderhalf uur. Aansluitend of tussendoor hebben zij vaklessen. Deze duren 60 minuten.
Uitval van lessen komt op Young Rotterdam zo min mogelijk voor. Als een docent ziek is mag je niet weg van school, maar wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om je les op te laten vangen door een andere docent. Je krijgt dan een vervangende les of je kunt huiswerk maken. Bij het maken van het lesrooster proberen we tussenuren te vermijden.

De lestijden zijn voor leerjaar 1 en 2 YBSR als volgt: De lestijden zijn voor leerjaar 3 en 4 YBSR als volgt:
1e uur: 08:30 - 09:30 1e uur: 08:30 - 09:30
2e uur: 09:30 - 10:30 2e uur: 09:30 - 10:30
pauze: 10:30 - 11:00 3e uur: 10:30 - 11:30
3e uur: 11:00 - 12:00 pauze: 11:30 - 12:00
4e uur: 12:00 - 13:00 4e uur: 12:00 - 13:00
pauze: 13:00 - 13:30 5e uur: 13:00 - 13:30 (nl/me)
5e uur: 13:30 - 14:00(nl/me) pauze: 13:30 - 14:00
6e uur: 14:00 - 15:00 6e uur: 14:00 - 15:00
7e uur: 15:00 - 16:00 7e uur: 15:00 - 16:00
8e uur: 16:00 - 17:00 8e uur: 16:00 - 17:00

De lestijden zijn voor YWSR als volgt:  
1e/2e uur: 09:00 - 10:30  
pauze: 10:30 - 11:00  
3e/4e uur: 11:00 - 12:30  
pauze: 12:30 - 13:00  
5e uur: 13:00 - 14:00  
6e uur: 14:00 - 15:00  
7e uur: 15:00 - 16:00  
8e uur: 16:00 - 17:00

Vakantie en verlof

Vakantierooster schooljaar 2023-2024:

Schoolvakanties    van  tot en met
Herfstvakantie 16-10-2023 22-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024  
2e Paasdag 01-04-2024  
Meivakantie 29-04-2024 12-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024  
Zomervakantie 13-07-2024 25-08-2024

Extra vrije dagen / bijzonder verlof:
Het is niet toegestaan om één of meer extra dagen vast te knopen aan een schoolvakantie. Alleen bij heel dringende redenen kan toestemming worden gevraagd voor bijzonder verlof bij bureau Leerplicht. Bijvoorbeeld omdat één van je ouders niet tijdens de normale vakanties weg kan van zijn of haar werk. Je ouders moeten de aanvraag, met een verklaring van de werkgever, zes weken van tevoren inleveren bij de teamleider van je afdeling.