Dit mag je van ons verwachten

Young Business School Rotterdam

De YBSR onderscheidt zich van andere vmbo-scholen door de directe link met de buitenwereld, die op diverse manieren gestalte krijgt in ons onderwijs. De wisselwerking tussen de wereld binnen de school en de samenleving verloopt via het bedrijfsleven, vandaar onze profilering als ‘business school’. Dit loopt uiteen van het organiseren van stages, praktijkopdrachten, ondernemende lessen, leren van gastdocenten tot het verzorgen van events en gastlessen.  

De ontwikkeling tot een jongvolwassene zoals in onze missie verwoord (proactief, sociaal, creatief en ondernemend) – verloopt stapsgewijs en begint in het eerste jaar met het ontdekken van eigen kwaliteiten, maar ook met concrete zaken zoals zich leren houden aan afspraken, op tijd komen en leren samenwerken. In het verlengde daarvan leren de leerlingen door de jaren heen steeds beter omgaan met de eisen van school, de stageplaats, de vervolgopleiding en de maatschappij, in relatie tot hun eigen mogelijkheden. Uiteindelijk ontwikkelen zij hiermee sociale competenties waarmee zij zo krachtig mogelijk hun weg kunnen vinden in de samenleving en relaties kunnen onderhouden – met de nodige humor en relativeringsvermogen.  

Wereldburgerschap

Wij willen dat onze leerlingen uitgroeien tot wereldburgers. Wereldburgerschap begint met het inzicht dat je geworteld bent in een bepaalde cultuur en dat die cultuur deel uitmaakt van een wereldwijde samenleving. We willen onze leerlingen gevoelig maken voor deze twee kanten aan burgerschap: zij zijn ingebed in een cultuur via hun ouders, maar ze zijn ook Rotterdammer, Europeaan en inwoner van een wereld die veel groter is dan Nederland. Het doel is respectvol leren omgaan met mensen uit andere culturen en openstaan voor andere meningen en overtuigingen. 

Global Citizen Network Onze school maakt deel uit van het Global Citizen Network, een netwerk van scholen die zich inzetten om leerlingen op te leiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. In het kader hiervan bieden wij o.a. de vakken Wereldoriëntatie en Spaans aan, onderhouden we contacten met Spaanstalige scholen, organiseren we studiereizen naar het buitenland en culturele activiteiten op school zoals o.a. Taaldorp. 

Ervarend en betekenisvol leren

Ervarend en betekenisvol leren neemt een centrale plek in binnen ons onderwijs. De uitwerking daarvan loopt uiteen binnen de verschillende vakken, leerjaren en afdelingen, met als gemene deler de aandacht voor de ontwikkeling van creativiteit, de persoonlijkheid en het probleemoplossend vermogen van onze leerlingen. We brengen de leerlingen in uiteenlopende (werk)situaties die een beroep doen op deze vermogens en hen aanzet om ze verder te ontwikkelen. Praktijkopdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerstof van de theoretische vakken en andersom integreren we theorie in de uitwerking van opdrachten. Door de leerlingen zoveel mogelijk ervaringen binnen en buiten school op te laten doen, vormen ze een beeld van wat ze kunnen, wat ze graag doen en wat bij ze past.  

In deze situaties willen we dat onze leerlingen ‘proactief’ zijn of worden, dat wil zeggen: de regie over hun eigen leven (leren) voeren. Over het algemeen hebben vmbo-leerlingen dit proactieve al behoorlijk in zich en willen zij ‘in het echt’ meedoen, op de werkvloer van een onderneming of bij de start up van een eigen bedrijfje. Op school oefenen zij de sociaal maatschappelijke competenties die hierop aansluiten binnen alle lessen in het algemeen en tijdens de lessen Wereldorientatie en Maatschappijleer in het bijzonder.Het vertrekpunt hierbij is de individuele leerling en de vraag hoe zijn of haar eigenheid zich verhoudt tot de sociale omgeving.  

Stages zijn een uitgesproken gelegenheid om kennis te maken met de praktijk.

Stages zijn een uitgesproken gelegenheid om kennis te maken met de praktijk. Daarnaast doen onze leerlingen praktijkervaring op in gesimuleerde werksituaties. De concrete ervaringen die onze leerlingen hierbij opdoen stelt hen in staat te reflecteren op hun eigen handelen, wat hun leerproces versnelt. Voor leerlingen met het profiel Economie & Ondernemen is iedere donderdag ‘Business day’ en dragen zij hun schooluniform en draaien in hun ‘business suit’ mee in projecten die passen binnen het profiel. Een van de decors hiervoor is de YBSR-winkel waar leerlingen producten verkopen, verkooptrainingen volgen en leren omgaan met een kassasysteem. Voor de leerlingen met het profiel Zorg en Welzijn is er een professionele keuken, een praktijklokaal met behandelstoel en bed om vaardigheden, passende bij het profiel, te oefenen. Daarnaast zijn wij in 2020 begonnen met de Z&W specialisatie Hospitality. Tijdens Hospitality wordt o.a. ingezet op gastheerschap en vaardigheden die nodig zijn bij het organiseren van evenementen.  

Zee 3850

Stages

Binnen onze school doen onze leerlingen praktijkervaring op in gesimuleerde werksituaties. De concrete ervaringen die onze leerlingen hierbij opdoen stelt hen in staat te reflecteren op hun eigen handelen, wat hun leerproces versnelt. Voor leerlingen met het profiel Economie & Ondernemen is iedere donderdag ‘Business day’ en dragen zij hun schooluniform en draaien in hun ‘business suit’ mee in projecten die passen binnen het profiel. Een van de decors hiervoor is de YBSR-winkel waar leerlingen producten verkopen, verkooptrainingen volgen en leren omgaan met een kassasysteem. Voor de leerlingen met het profiel Zorg en Welzijn is er een professionele keuken, een praktijklokaal met behandelstoel en bed om vaardigheden, passende bij het profiel, te oefenen. Daarnaast zijn wij in 2020 begonnen met de Z&W specialisatie Hospitality. Tijdens Hospitality wordt o.a. ingezet op gastheerschap en vaardigheden die nodig zijn bij het organiseren van evenementen.