Onder- en bovenbouw

Onderbouw

De YBSR heeft een brugperiode van twee jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar is er een determinatieperiode en bespreekt de mentor met de leerling en zijn ouders welke leerweg het meest geschikt is: vmbo-gemengd/theoretisch, vmbo-kader of vmbo-basis en wordt er een keuze gemaakt voor een van de twee profielen.

De determinatiecomissie van de school bepaalt, mede op basis van de schoolresultaten, resultaten van verschillende meetinstrumenten en de ontwikkeling van de leerling in de onderbouw het gedetermineerde niveau.

Naast de reguliere lessen gaan de leerlingen in de loop van de onderbouw deelnemen aan vakoverstijgende lesprogramma’s.

Denk aan een bliksemstage, Globaland en projecten gericht op ervarend en ondernemend leren, zelfstandig werken en leren samenwerken. 

Nask Kopie 2

Vakoverstijgend zijn ook de lessen in het kader van Global Citizenship, waarin internationaliseren en wereldburgerschap de rode draad vormen, in de eerste plaats door de verwerving van Engels en Spaans. We maken deze talen direct toepasbaar door contacten te onderhouden met native speakers, die bij ons op school langskomen om bijvoorbeeld tijdens een ontbijt of in de vorm van een taaldorp met de leerlingen gesprekken te voeren. In het Global Citizen-programma maken we de leerlingen ook wegwijs in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, bekroond met een studiereis naar Londen of Valencia. 

Vanaf het begin in de onderbouw draait het bij de individuele leerling om de vragen: wie ben ik en wat kan ik? In het verlengde hiervan: welke opleiding en welk beroep passen bij mij? De verkenning van deze vragen en mogelijke antwoorden leidt aan het einde van het tweede jaar tot de keuze voor een van de twee profielen.  

Bovenbouw

In de bovenbouw ontwikkel je je verder. Je hebt dan een keuze gemaakt voor het profiel Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn.

Bij E&O leer je bijvoorbeeld waarom een businessplan zo belangrijk is, werk je met een professioneel kassasysteem, voer je verkoopgesprekken in ons winkeltje, regel je de boekhouding, ontvang je gasten bij de balie en koop je in voor een verkoopactie. Je richt bovendien een aantrekkelijke etalage in en verbetert je presentatietechnieken. Daarnaast draai je mee met ondernemende projecten, zoals een sollicitatietraining bij Deloitte en het JINC project 'Ondernemen doe je zo.'

Op Stage

Bij Zorg & Welzijn krijg je les in een levensechte omgeving. Zo leer je koken voor grote gezelschappen, verzorg je een lunch voor het kinderdagverblijf, kun je na verloop van tijd met de juiste tiltechniek iemand overeind helpen en hou je mensen die zorg nodig hebben een ochtend aangenaam bezig met diverse activiteiten. Daarnaast maak je kennis met schoonheidsbehandeling, massage-, manicure- en kapperstechnieken. Er komt regelmatig een gastdocent op bezoek en je neemt een kijkje bij diverse zorg- en welzijnsinstellingen.