Young Rotterdam

Welkom bij Young Rotterdam!

Young Rotterdam is een kleinschalige vmbo-school waar leerlingen zich voorbereiden op een studie- en werkomgeving waarin ondernemerschap en creativiteit de toon zetten. In schooljaar 2017/18 is de, toen geheten, Young Business School Rotterdam uitgebreid met de afdeling Vrijeschool de Kaap, een samenwerking met het Rudolf Steiner College, waardoor leerlingen in Rotterdam en omstreken nu ook Waldorfonderwijs op vmbo-niveau kunnen volgen.

De Young Business School Rotterdam bestond in schooljaar 2016/2017 uit 165 leerlingen. Inmiddels bestaat Young Rotterdam (YR) uit 450 leerlingen waarvan 300 op de afdeling Young Business School Rotterdam (YBSR) en 150 op de afdeling Young Waldorf School Rotterdam (YWSR), voorheen Vrijeschool de Kaap geheten. We bieden onderwijs op de vmbo-niveaus theoretisch, gemengd, kaderberoep en basisberoep met de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn/Hospitality.

Young Rotterdam is een van de 53 scholen van SARO. Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs.

Daarnaast heeft de school een samenwerkingsverband met het Rudolf Steiner College (RSC)  o.a. in het kader van een soepele doorstroom van YWSR leerlingen naar het RSC.

Logo Overzicht

Business en Waldorf op Katendrecht: een mooie kruisbestuiving

De buitenwereld begint bij ons aan de kade, waar we banden aangeknoopt hebben met de vele instellingen en bedrijven die in Katendrecht zijn gevestigd. De wijk is voortdurend in beweging, steeds meer mensen hebben de weg gevonden naar dit stukje Rotterdam, nieuwe gebouwen verrijzen om ons heen en nieuwe ondernemingen zien het licht. Katendrecht is de wereld in het klein en biedt onze leerlingen een voorproefje van de internationale omgeving waarvoor wij ook opleiden. Onze focus is: Katendrecht en Rotterdam, Rotterdam en de wereld.

Met het onderwijs op de twee afdelingen van onze school, de Business en de Waldorf afdeling, is het ons doel hetzelfde te bereiken, maar we volgen eigen wegen daar naartoe. Onderweg levert dat een mooie kruisbestuiving op: de twee afdelingen leren van elkaars sterke punten en behouden tegelijk de eigen signatuur. We willen dat onze leerlingen alle aspecten van hun persoonlijkheid ontplooien en tegelijkertijd een realistisch zelfbeeld ontwikkelen, met een open houding voor de vragen van deze tijd. Vaak zal dat zoeken naar een balans zijn: hoe kunnen we ze voorbereiden op het beroep dat de samenleving op hen doet en ze tegelijkertijd laten dromen over later?

Young Rotterdam zoekt verbinding met de creatieve en economische structuren van de stad, wat leidt tot de vraag: Naar welke vaardigheden zijn bedrijven en instellingen op zoek in toekomstige werknemers en wat betekent dit voor onze leerlingen? We kunnen het vertrekpunt ook omdraaien: Wat hebben onze leerlingen in huis en hoe kunnen zij daarmee hun toekomst en die van de samenleving vormgeven? Deze twee benaderingen zijn niet absoluut en ze kruisen elkaar. Op het kruispunt bevinden zich onze leerlingen die aan het einde van de middelbare school weten wat ze willen en zich kunnen verbinden met wat ze doen. Dat kan om het even welke studie of welk beroep zijn, zolang ze het gevoel en het zelfvertrouwen hebben om hun eigen leven vorm te geven.