Ons onderwijs

Periodeonderwijs

De drie kernwaarden van de YWSR (vrijheid, verbondheid en vertrouwen) funderen niet alleen het onderwijs, ze leveren de docenten ook de motiverende kracht om elke leerling voor zich te zien als een persoon die zij bijstaan in het vinden van hun eigen levenspad. De ontwikkeling van de kunstzinnige en sociale vermogens van de leerlingen zijn hiervoor net zo belangrijk als die van het cognitieve vermogen. De leerlingen komen naast de vaklessen daarom op het juiste moment in hun ontwikkeling in aanraking met heel uiteenlopende kunstdisciplines, ambachten en technieken. Zo leren zij de verscheidenheid van de wereld kennen en ontdekken stukje bij beetje wat zij zelf in huis hebben.  

De afwisseling van praktische, kunstzinnige en theoretische vakken spreekt de leerlingen aan op drie niveaus, ook wel ‘hoofd, hart, handen’ genoemd, die zij in samenhang steeds verder ontwikkelen: het denken, het voelen en het willen.  

Elke lesdag begint met periodelessen. Zo ontdekken de leerlingen elke drie weken een andere discipline, techniek of ambacht in de praktische periodelessen. Ze maken diepgaand kennis met onder andere houtbewerken, textiel, keramiek, koken, tekenen, schilderen en  toneel. Door een tijd lang met hetzelfde bezig te zijn, verdiepen zij hun vaardigheden en leren zij de materialen grondig kennen. Naast de praktische periode is er dagelijks een theoretische periodeles, waarin elke drie weken een ander onderwerp centraal staat. De leerlingen maken steeds een periodeschrift, waarin zij op hun eigen manier de lesstof verwerken, met aantekeningen, illustraties en verhalen. Hoe abstract of wijdlopig een onderwerp ook is, door zelf een vorm te vinden in hun periodeschriften verbinden de leerlingen zich met de inhoud en maken zij zich de stof eigen.  

In de middag volgen de leerlingen vaklessen Nederlands, Engels, Spaans, Wiskunde en Muziek. Waar mogelijk proberen we de periodes te verbinden met de vaklessen om projectmatig en vakoverstijgend te werken. Elke week zijn er klassenuren waarin de leerlingen onder begeleiding van hun mentor huiswerk maken.  

Hoofd, hart en handen

d

ZEE 4305 2

Onder- en bovenbouw

Leerlingen op de YWSR zitten vanaf het eerste jaar in een klas met heterogene groepen met maximaal twintig leerlingen. De leerlingen hebben twee jaar lang dezelfde mentor die veel les geeft in de eigen klas, waaronder de periodelessen. In deze twee jaar kunnen de leerlingen de afzonderlijke vaklessen op het voor hen meest geschikte, eigen niveau volgen. Aan het einde van het tweede jaar bespreken we met de leerling en ouders welke leerweg het meest geschikt is. Net als bij de YBSR is er een determinatiecomissie die op basis van verschillende resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen in de onderbouw het gedetermineerde niveau voor de bovenbouw bepaalt. 

In het derde en vierde leerjaar volgen de leerlingen vaklessen en profielvakken binnen hun leerweg. In de ochtend volgen zij nog steeds kunst- en ambachtvakken en periode-onderwijs, waarin een deel van de profielvakken is geïntegreerd. Voor de leerlingen met niveau basis/kader/gemengd hebben we het profiel Economie & Ondernemen samengesteld en voor leerlingen met mavoniveau het profiel Economie. Onderdelen van het profiel Zorg & Welzijn zijn verwerkt in de periodelessen, waarmee de leerlingen zich breed kunnen oriënteren op maatschappelijke functies en rollen. Het onderwijs in de bovenbouw is zo ingericht dat het vrijeschoolleerplan vrijwel naadloos aansluit op de verplichte onderdelen van het vmbo-curriculum. 

Het onderwijs in het profielvak Economie & Ondernemen heeft voor de leerlingen van de basis en kader leerweg vier verplichte onderdelen en voor de gemengde leerweg zijn er twee verplichte onderdelen. De leerlingen van de theoretische leerweg (mavo) volgen het extra vak Beeldende Vorming. 

Het keuzevak binnen het vrije deel van het profiel bestaat uit vijf modules: tekenen, schilderen & illustreren, mode & design, idee-ontwikkeling, presentatie & styling, hout & meubelverbindingen. Alle leerlingen volgen deze modules en afhankelijk van hun niveau kunnen zij een of meer modules als eindexamenvak afsluiten. 

Vindt hier meer informatie over Waldorf onderwijs

vrijescholen kompas

ZEE 4209 2