Contact

Wij zijn het best te bereiken tussen 08:00 en 16:00

Contactpersonen  
Mevr. S. van den Akker Ondersteuningscoördinator
Mevr. J. van Hees Financiële administratie
Dhr. M. Ehbel Medezeggenschapsraad
Dhr. P. Kollee Schoolopleider OSR I Stage
Dhr. G. van Melick Examensecretaris
Mevr. M. Blok Coördinator onderbouw
Dhr. D. van der Leer Coördinator bovenbouw
Mevr. C. van Dijk Teamleider Young Business School Rotterdam
Dhr. Y. Schneider Teamleider Young Waldorf School Rotterdam
Dhr. P. van Dijk Locatiedirecteur